Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) żądają depenalizacji

W wydanym w zeszłym tygodniu wspólnym oświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNO) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (who.int/mediacentre/news/statements/2017/discrimination-in-health-care/en/) te dwie ważne światowe organizacje zapowiedziały wsparcie tym krajom, które dążą do szybkiego stworzenia prawnych reform o depenalizacji konsumpcji narkotyków oraz ich posiadania do własnego użytku.

W tym wspólnym oświadczeniu chodzi o dekryminalizację w służbie zdrowia, która jest jedną z większych przeszkód w osiągnięciu postawionych w Agendzie 2030 celów o zrównoważonym rozwoju. Sygnatariusze tego oświadczenia powołują wszystkich interesariuszy do podjęcia konkretnych środków w różnych dziedzinach.

Do tych ma należeć także wsparcie od państw przy zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego przeciwko różnego rodzaju dyskryminacji, przede wszystkim poprzez:

„Przegląd i zniesienie sankcji karnych, przez które okazało się, że mają one negatywne konsekwencje dla zdrowia i które są sprzeczne z zabezpieczonymi dowodami w zakresie zdrowia publicznego. Są to przepisy, które […] penalizują albo w inny sposób uniemożliwiają zażywania narkotyków lub posiadania narkotyków na własny użytek.”

Nie tylko w USA, ale w coraz większej ilości państw na świecie odbywają się debaty na temat depenalizacji, liberalizacji oraz legalizacji środków odurzających. Liczba tych krajów, które postrzegają prohibicję oraz słynną „war on drugs“ jako niepowodzenie, stale rośnie.

Szczególnie wiele zmienia się w kwestii jeśli chodzi o cannabis oraz jego medyczne zastosowanie. Coraz więcej państw decyduje się na powołanie do życia prawa, które ma umożliwić pacjentom legalny dostęp do cannabisu jako lekarstwa.

Jednak istnieje jeden problem przy osiągnięciu zażądanego zakończenia dyskryminacji konsumentów narkotyków: słynne międzynarodowe traktaty. Jednolita konwencja o środkach odurzających ciągle blokuje postęp do liberalnej polityki narkotykowej.

Ten podpisany przed ponad pięćdziesięcioma laty traktat bazuje nie tylko na fałszywych założeniach i poglądach, ale też już dawno minął się ze swoim celem. Międzynarodowa prohibicja już dawno poniosła porażkę, co najwidoczniej staje się coraz bardziej wyraźne odpowiedzialnym w samej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.