sklep z feminizowanymi nasionami marihuany na indoor i outdoor

Marihuana i Co Lekarze Powinni Wiedzieć Przy Jej Przepisywaniu

Pacjenci z poważnym schorzeniem mają prawo do leczenia konopiami indyjskimi, czyli inaczej mówiąc medyczną marihuaną. W Niemczech jest to możliwe pod pewnymi warunkami od marca 2017 roku, u nas od listopada 2017 roku.

Marihuana i Co Lekarze Powinni Wiedzieć Przy Jej Przepisywaniu, haszysz.info

Od tego czasu każdy lekarz rodzinny i specjalista może przepisać suszone kwiaty i ekstrakty z konopi indyjskich oraz leki z aktywnymi składnikami marihuany, czyli dronabinol i nabilon. Koszty terapii w Niemczech z reguły pokrywane są przez kasy chorych.

Ze względu na to, że w Polsce kwestia medycznej marihuany nieco jeszcze kuleje, przedstawiamy, w jaki sposób Niemcy poradzili sobie z uregulowaniem wypisywania recept na medyczną marihuanę.

Uprawnienie do otrzymania konopi indyjskich ma zastosowanie tylko wtedy, gdy

1. Ogólnie uznana usługa zgodnie z normą medyczną

 • nie jest dostępna, lub
 • w indywidualnych przypadkach nie mogą być stosowane, zgodnie z uzasadnioną oceną lekarza, z uwzględnieniem spodziewanych skutków ubocznych i stanu zdrowia pacjenta,

2. Nie istnieje całkowicie odległa perspektywa zauważalnego pozytywnego wpływu na przebieg choroby lub na poważne objawy.

Podstawą prawną jest §31 Punkt 6 SGB V. Konkretne wskazania uznawane za „poważne” nie są określane przez ustawodawcę

Zakład ubezpieczeń zdrowotnych musi zatwierdzić przepisanie medycznej marihuany. Przed przepisaniem po raz pierwszy preparatu z konopi indyjskich, pacjent musi uzyskać zgodę swojej kasy chorych.

Jeśli lekarz chce po prostu dostosować dawkę już zatwierdzonego produktu leczniczego z konopi indyjskich lub przejść na inne suszone kwiaty lub inne wyciągi z konopi indyjskich o znormalizowanej jakości, ponowne zatwierdzenie przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych nie jest wymagane.

Jeżeli marihuana jest przepisywana w ramach specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej lub jeżeli leczenie ambulatoryjne ma być kontynuowane, kasa chorych musi podjąć decyzję w sprawie wniosku w ciągu trzech dni. We wszystkich innych przypadkach zastosowanie ma zwykły okres trzech tygodni (pięć tygodni, jeżeli wymagana jest opinia biegłego). Fundusz może odrzucić wniosek jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

Gromadzenie danych na temat skuteczności konopi indyjskich

Z reguły lekarze przepisujący konopie indyjskie muszą przekazać określone dane w formie anonimowej do BfArM. Na początku terapii konopiami indyjskimi pacjenci są informowani w rozmowie osobistej o przekazywaniu danych wymaganych przez prawo.

Te dane medyczne są gromadzone:

 • Wiek i płeć osoby ubezpieczonej
 • Diagnoza zgodnie z kodem diagnostycznym ICD-10
 • Czas trwania choroby i objawy
 • Informacje o wcześniejszych terapiach i, w stosownych przypadkach, przyczynach zakończenia leczenia (np. brak sukcesu terapeutycznego, nieproporcjonalne skutki uboczne, przeciwwskazania).
 • Czy istniało pozwolenie na medycznie towarzyszącą autoterapię z użyciem konopi indyjskich i czy z niego korzystano
 • Dokładna nazwa przepisanej terapii z użyciem konopi indyjskich, w tym dawkowanie i metoda stosowania
 • Czas trwania terapii konopiami indyjskimi
 • Wskazanie przepisanych równolegle produktów leczniczych według substancji czynnej
 • Wpływ terapii z użyciem konopi indyjskich na przebieg choroby lub objawy
 • Informacje na temat działań niepożądanych, które wystąpiły w przypadku użycia konopi indyjskich
 • Powody zakończenia terapii konopiami indyjskimi, jeśli takie istnieją
 • Informacje na temat rozwoju jakości życia osoby ubezpieczonej
 • Specjalizacja lekarza kontraktowego wystawiającego receptę

Podstawa prawna: §1 Cannabis-Begleiterhebungs-Verordnung, czyli Rozporządzenie o Gromadzeniu Danych Związanych z Terapią Medyczną Marihuaną

BfArM utworzył portal internetowy w celu gromadzenia danych towarzyszących terapii medyczną marihuaną. Po zarejestrowaniu się w portalu lekarz jest przekierowywany do formularza wprowadzania danych. Do rejestracji potrzebne są: numer leku, kod pocztowy, nazwisko i rok urodzenia lekarza.

Kwestionariusz musi być również wypełniony przy przechodzeniu z jednej terapii marihuany na inną (np. z kwiatów konopi indyjskich na ekstrakt).
Gromadzenie danych trwa łącznie pięć lat i stanowi podstawę do podjęcia decyzji, czy suszone kwiaty i ekstrakty konopi indyjskich, a także leki ze składnikami czynnymi – dronabinol i nabilon – powinny być w przyszłości uznawane za standardową usługę ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Recepta na medyczną marihuanę

Suszone kwiaty i ekstrakty z konopi indyjskich oraz leki zawierające dronabinol i nabilon przepisywane są na specjalnej recepcie na środki odurzające.

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia o Przepisywaniu Środków Odurzających (BtMVV) wymagane są między innymi następujące informacje:

 • Nazwa produktu leczniczego, w razie potrzeby dodatkowa nazwa i waga środka odurzającego zawartego w opakowaniu jednostkowym (w przypadku preparatów podzielonych na postać podzieloną) i postać farmaceutyczną
 • Ilość produktu leczniczego przepisanego w gramach lub mililitrach, liczba jednostek w postaci podzielonej
 • Instrukcja stosowania z indywidualnym i codziennym podawaniem (jeżeli pacjentowi przekazano pisemne instrukcje stosowania, wystarczy odpowiednia adnotacja), w przypadku recepty w ramach substytucji, dodatkowy czas trwania środka zastępczego w dniach
 • Jeżeli w indywidualnych przypadkach występuje odchylenie od maksymalnej zalecanej ilości środków odurzających lub od ustanowionej ilości maksymalnej, rozporządzenie musi być oznaczone literą „A“.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.