Eksperyment: Wskazówka na zwiększone ryzyko psychozy przez cannabis

Czy doprowadzanie do rauszu poprzez palenie cannabisu powoduje wystąpienie ryzyka psychozy u konsumujących osób? Pewien eksperyment na ten temat (Vadhan, N. P., Corcoran, C. M., Bedi, G., Keilp, J. G. & Haney, M. (2017). Acute effects of smoked marijuana in marijuana smokers at clinical high-risk for psychosis: A preliminary study. Psychiatry Research, 257, 372-374.) dostarcza pierwszych wskazówek do odpowiedzi na to pytanie.

Przeprowadzone na 12 osobach badanie to raczej małe badanie, jednak jeszcze nie było takiego eksperymentu, w którym udowadniałoby psychotyczne symptomy. U połowy uczestników badań zespół badaczy musiał wyjść z założenia, że mają oni zwiększoną tendencję do psychoz. Nie jest to nieryzykowne, ponieważ przy przeprowadzaniu badania probantom podawano cannabis. Ostatecznie nie można przecież wykluczyć, że i tak już zagrożona osoba podczas brania udziału w badaniach nie stanie się silnie psychotyczna.

Objawy prodromalne jako warunek badań
Powodem tego małego eksperymentu według wypowiedzi badaczy było to, że mieli oni problemy przy rekrutacji osób nadających się do badań. Probanci musieli być fizycznie zdrowi przy minimalnie cotygodniowym spożywaniu cannabisu oraz nie mogli mieć problemów z zażywaniem innych narkotyków.

Połowa z nich musiała również wykazywać tak zwane prodromalne symptomy. Tak opisuje się konkretne oznaki możliwie rozwijającej się psychozy. Mimo to żaden z uczestników nie mógł zdecydować się na rzucenie spożywania cannabisu albo jego zredukowanie. W eksperymencie porównano tak ze sobą dwie grupy: sześć osób ze zwiększonym zagrożeniem psychozy i sześć bez.

W kilku sesjach obydwie grupy otrzymały po jednym joincie, który albo zawierał THC albo był beż żadnych psychoaktywnych substancji. Palenie jointa przebiegało zgodnie z dokładnymi poleceniami aby zapewnić, że każdy z probantów zainhaluje taką samą dawkę THC albo placebo. Probanci nie wiedzieli jaki rodzaj cannabisu palili. Dzięki temu zagwarantowano, że probanci faktycznie odczuwają działanie spowodowane przez THC.

Silniejsze paranoje podczas rauszu
Obydwie grupy po zapaleniu jointa z THC były mniej więcej na takim samym haju. W porównaniu do uczestników bez zwiększonego ryzyka psychozy osoby konsumujące cannabis ze zwiększonym ryzykiem psychozy odczuwały jednak silniej te symptomy, które mogą występować przy psychozie. Tym samym częściej wpadali oni w paranoję, czyli mieli przeczucie, że ktoś ich śledzi albo obserwuje.

Probanci ze zwiększonym ryzykiem psychozy podczas rauszu odczuwali również większy strach i lęk, przeżywali wyraźne zmiany w percepcji wizualnej (typu zwidy, przewidzenia, halucynacje), zwolnione poczucie czasu i ogólnie mieli wrażenie, że dzieje się z nimi coś dziwnego. Na szczęście symptomy te ustały razem z ustąpieniem uczucia haju.

Zdaniem badaczy jest to pierwsza eksperymentalna wskazówka na silniejsze występowanie psychotycznych objawów spowodowanych przez cannabis, jeśli dana osoba jest zagrożona wystąpieniem psychozy. Z powodu tak małego eksperymentu wyniki te należy jednak traktować prowizorycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Komentarz do “Eksperyment: Wskazówka na zwiększone ryzyko psychozy przez cannabis”


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.