Spożywanie Marihuany Przy Problemach Psychicznych

Jaki Wpływ ma Marihuana na Osoby z Chorobami Psychicznymi

W jednym z badań zbadano, jak duży odsetek osób zażywających konopie indyjskie sięga po pomoc z powodu problemów psychicznych.

Marihuana może wywoływać emocje zarówno euforyczne, jak i błogi relaks. Czasami emocje są nacechowane fascynującymi skokami myślowymi, innym razem lękiem i paranoją. Spektrum działania marihuany jest złożone i nie zawsze przewidywalne. Jak wynika z niedawnego badania, związek między używaniem konopi indyjskich a zdrowiem psychicznym nie jest jednokierunkowy.

Kanadyjsko-brytyjski zespół badawczy kierowany przez Davida Hammonda zbadał odsetek osób zażywających konopie indyjskie, które mają problemy psychiczne i szukają pomocy w związku z ich zażyciem. W tym celu wykorzystano dane pochodzące z niereprezentatywnego badania ankietowego przeprowadzonego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w 2018 roku. Udział w badaniu wzięło ponad 6000 osób, które zażywały konopie indyjskie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

7 Procent Osób Zażywających Konopie Indyjskie Szuka Pomocy

Jednym z głównych wniosków badania jest fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy siedem procent respondentów skorzystało z pomocy z powodu negatywnych skutków konsumpcji. Najczęściej było to spowodowane atakami paniki, zawrotami głowy lub nudnościami i wymiotami.

Wiele osób cierpiało również na zaburzenia psychiczne, w tym najczęściej na psychozę, depresję lub chorobę afektywną dwubiegunową. Ta ostatnia choroba jest chorobą psychiczną charakteryzującą się ekstremalnymi wahaniami nastroju i zmieniającą się między wysokimi fazami euforii a ciężką depresją. Choroba ta nazywana jest również chorobą maniakalno-depresyjną.

Jednocześnie ankieta wykazała, że około 54 procent osób używa konopi indyjskich w celu złagodzenia tych dolegliwości. 67 procent respondentów stwierdziło, że marihuana ma pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Respondenci uważają, że marihuana ma również pozytywny wpływ na inne dziedziny ich życia. Poszukiwane dziedziny życia obejmowały między innymi krąg przyjaciół, życie rodzinne i pracę zawodową. Podczas gdy respondenci przypisują marihuanie negatywne skutki ich zażywania, to przewagę i tak mają skutki pozytywne.

Osoby Zażywające Konopie Indyjskie Używają Narkotyków Do Samoleczenia

Jak to wytłumaczyć? Konopie indyjskie są również uważane za czynnik ryzyka rozwoju lub zaostrzenia chorób psychicznych. Zespół badawczy sugeruje, że osoby cierpiące na problemy psychiczne używają konopi indyjskich w celu złagodzenia swoich dolegliwości. Jeżeli chociaż na jakiś czas nieprzyjemne aspekty problemów psychicznych znikną, ludzie ci mogą mieć pozytywne doświadczenia w innych dziedzinach życia. Przypisują wtedy paleniu marihuany pozytywny wpływ na te obszary.

Zespół badawczy wyjaśnia, że związek między używaniem konopi indyjskich a zdrowiem psychicznym jest złożony. Osoby z problemami psychicznymi często używają marihuany w celu samoleczenia, ponieważ mają wrażenie, że w jakiś sposób im to pomaga.

Używanie Konopi Indyjskich i Problemy Psychiczne Mogą Się Wzajemnie Wzmacniać

W innym przeglądzie naukowym kierownik badań Tony George i jego zespół zwrócili uwagę na to, że niektórzy użytkownicy marihuany mogą popaść w pewnego rodzaju spiralę spadkową, jeśli używają marihuany do samoleczenia.

Problemem jest przystosowanie organizmu do konsumpcji. Ogólne samopoczucie, czyli stan, gdy osoba nie jest odurzona, osiada na niższym poziomie. W rezultacie chorzy w stanie trzeźwym czują się coraz gorzej, ale kontynuują palenie marihuany, aby przynajmniej na chwilę poczuć się lepiej. To wzajemne nasilanie utrzymuje się dzięki przekonaniu, że marihuana im pomaga, mimo że w dłuższej perspektywie czasu czują się oni coraz gorzej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.