Uzależnienie Od Marihuany Jest Różne u Mężczyzn i u Kobiet

Uzależnieniu od konopi indyjskich mogą towarzyszyć zaburzenia lękowe i depresja. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego w Holandii, na różny sposób.

Niektórzy ludzie używają więcej marihuany, niż jest to dla nich dobre. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy uzależnienie ma negatywne konsekwencje, takie jak słabe wyniki w nauce lub jeśli po przerwie w spożyciu wystąpią objawy odstawienia.

Ogółem rozróżnia się 11 kryteriów uzależnienia od konopi indyjskich. W języku specjalistycznym mówi się o tak zwanym zaburzeniu zażywania substancji. Jeśli dwa lub więcej kryteriów w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostanie spełnione, prawdopodobnie występuje zaburzenie zażywania konopi indyjskich. Im więcej kryteriów jest spełnionych, tym poważniejsze jest zaburzenie.

W jednym z badań przeprowadzonych w Holandii przeanalizowano, czy i jakie są różnice między mężczyznami i kobietami w przypadku uzależnienia od konopi indyjskich. Jednak kierownik badania Emese Kroon i jej zespół nie oparli się na diagnozie zaburzeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, lecz indywidualnie przeanalizowali wszystkie 11 kryteriów.

Objawy Uzależnienia Od Konopi Indyjskich Tworzą Sieć

Każde kryterium oznacza jeden objaw choroby. Niektóre objawy występują skumulowane, inne rzadziej. Im częściej objawy występują razem, tym bliższy jest ich związek. Jeśli wszystkie objawy są rozpatrywane razem, powstaje siatka przypominająca trójwymiarową kopułę znaną z placów zabaw dla dzieci. Objawy tworzą węzły. Im bliżej siebie się znajdują, tym silniejszy jest ich związek.

Wiadomo, że uzależnienie od konopi indyjskich jest często związane z innymi chorobami psychicznymi. Na przykład osoby uzależnione od konopi indyjskich częściej cierpią na zaburzenia lękowe lub depresję. Zespół badawczy stwierdził, że objawy choroby psychicznej są powiązane z objawami uzależnienia od konopi indyjskich. Kroon i jej zespół mówią o sieciowej teorii chorób psychicznych.

Więcej Mężczyzn Niż Kobiet Wykazuje Objawy Uzależnienia Od Konopi Indyjskich

W badaniu wzięło udział ponad 1200 osób co tydzień zażywających konopie indyjskie. Wyniki pokazują, że więcej mężczyzn niż kobiet wykazuje objawy uzależnienia od konopi indyjskich. Nie jest to jednak niczym niezwykłym. Ogólnie rzecz biorąc, uzależnienie od substancji występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Kroon i jej zespół wykazali, że 6 z 11 kryteriów występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Mężczyźni częściej bezskutecznie próbowali rzucić palenie marihuany. Poświęcają więcej czasu na ćpanie i częściej zaniedbują zobowiązania, co prowadzi do problemów społecznych z innymi ludźmi. Częściej w niebezpiecznych sytuacjach są pod wpływem marihuany, na przykład podczas jazdy samochodem. Rozwijają tolerancję, więc muszą spożywać więcej, aby odczuć ten sam efekt.

Różnice Między Płciami w Uzależnieniu Od Konopi Indyjskich i Chorobach Psychicznych

Jeśli w analizie uwzględniono inne choroby psychiczne, również ujawniono różnice między płciami. Wprawdzie zarówno mężczyźni, jak i kobiety z uzależnieniem od konopi indyjskich częściej cierpią na zaburzenia lękowe i depresję, to istnieją jednak różnice, jeśli wziąć pod uwagę poszczególne objawy.

U kobiet depresja jest ściśle związana z objawami odstawienia i silnym pragnieniem narkotyku. Zespół badawczy podejrzewa, że kobiety z depresją częściej niż mężczyźni używają narkotyków, aby złagodzić depresyjne uczucia.

U mężczyzn zaburzenia lękowe były związane z nieudanymi próbami przerwania nałogu. Depresja nie miała bezpośredniego związku z objawami uzależnienia od konopi indyjskich u mężczyzn, lecz była związana z zaburzeniami lękowymi, a zatem miała jedynie pośredni związek z uzależnieniem od konopi indyjskich.

Z punktu widzenia zespołu badawczego można by wyciągnąć wniosek, że leczenie uzależnienia od konopi indyjskich mogłoby być bardziej ukierunkowane na główne objawy tego zaburzenia. Różnice między płciami mogłyby być uwzględniane w większym stopniu niż dotychczas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.