Kannabinoidy w Terapii ADHD i ADS

ADHD i ADS, czyli zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi oraz zespół deficytu uwagi są znane głównie u dzieci i młodzieży. Jednak u wielu chorych objawy zespołu nadmiernego deficytu uwagi utrzymują się aż do wieku dorosłego – często dopiero wtedy diagnoza jest formalnie ustalana.

Niektórzy dorośli pacjenci z ADHD zgłaszają poprawę objawów po rozpoczęciu leczenia kannabinoidami. Pozytywne efekty to przede wszystkim mniejsze zapominanie i zwiększona zdolność koncentracji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ osoby z ADHD mają trudności z skupieniem swojej uwagi nad zadaniami przez dłuższy czas, co utrudnia im wykonywanie mniej ważnych czynności.

Leczenie konopiami indyjskimi może prowadzić do większego skupienia z większym spokojem umysłu – w rezultacie osoby cierpiące na ADHD i ADS mają nad wszystkim większą kontrolę, dzięki czemu mogą w bardziej kompetentny sposób radzić sobie z codziennym życiem.

Czym Jest ADHD/ADS?

ADHD lub ADS (zaburzenie z deficytem uwagi/nadpobudliwością ruchową) uważane są za najczęstszą chorobę psychiczną w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Według aktualnych szacunków problem ten dotyczy około pięciu procent dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat, a chłopcy chorują czterokrotnie częściej niż dziewczęta. Około 60 procent pacjentów z ADHD doświadcza podstawowych objawów związanych ze skupieniem uwagi i koncentracją w wieku dorosłym.

Przyczyny zaburzeń nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, ale wydaje się, że jest to element dziedziczny. Na przykład w niektórych rodzinach choroba ta jest coraz częstsza. Lekarze podejrzewają również zaburzenia sygnalizacji mózgu ze zmniejszoną aktywnością w płatach czołowych oraz niedobór przekaźników dopaminy, noradrenaliny i serotoniny.

Medyczna Marihuana: Większe i Lepsze Opanowanie?

Chociaż badania naukowe nad stosowaniem medycznej marihuany są jeszcze w powijakach, poszczególne badania, a zwłaszcza indywidualne raporty przypadków i badania pacjentów, napawają optymizmem i dają nadzieję.

Sativex (CBD i THC) Wypadł w Badaniu Wyraźnie Lepiej Od Środka Placebo

W ramach badania klinicznego przeprowadzonego w 2017 roku w Kings College w Londynie podczas leczenia marihuaną medyczną dorośli pacjenci z ADHD zgłaszali znaczną poprawę nadpobudliwości i impulsywności bez pogorszenia zdolności poznawczych.

W badaniu wzięło udział 30 pacjentów z ADHD, którym podawano konopny spray do ust Sativex (THC i placebo) lub placebo. Lek Sativex był zdecydowanie lepszy od środka placebo.

Biorąc jednak pod uwagę, że w badaniu wzięło udział tylko 30 osób, zebrane dane są jedynie częściowo istotne dla specjalistów. Jednak autorzy badania zasugerowali dalsze zbadanie związku między ADHD a redukcją objawów za pomocą medycznej marihuany.

Opisy Przypadków Pacjentów i Osób Zajmujących Się Leczeniem Sugerują Skuteczność Medycznej Marihuany Przy ADHD

Indywidualne doświadczenia osób z ADHD i ich lekarzy również dają wiele nadziei. Na przykład niemiecki lekarz i ekspert ds. konopi, Franjo Grotenhermen, przedstawił w 2015 roku serię przypadków związanych ze swoją praktyką na kongresie Międzynarodowej Wspólnoty Roboczej ds. Leków Kannabinoidowych. Wszyscy pacjenci z ADHD leczeni przez Grotenhermen otrzymali – wówczas jeszcze w Niemczech – zezwolenie na stosowanie kwiatów konopi indyjskich przez Bundesopiumstelle.

Jako efekty terapii medyczną marihuaną zainteresowani wymienili:

  • Lepszą jakość snu
  • Lepszą zdolność koncentracji
  • Mniej impulsywne zachowanie
  • Zmniejszenie wewnętrznego i zewnętrznego niepokoju

Ponadto w sieci można znaleźć wiele indywidualnych opinii pacjentów na temat skuteczności stosowania marihuany w przypadku ADHD. Ze względu na fakt, że znaczna część terapii jest nadal stosowana jako samoleczenie bez opieki medycznej, istnieje pilna potrzeba posiadania szerszej bazy danych empirycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.