Metodyka Analityczna Do Wykrywania Syntetycznych Kannabinoidów

W wyniku prohibicji w ciągu ostatniej dekady syntetyczne kannabinoidy zyskały na znaczeniu. Syntetyczne kannabinoidy po raz pierwszy stały się powszechnie znane w 2007 roku, kiedy to na rynku pojawił się substytut konopi o nazwie Spice, który zawierał głównie kannabinoidy HU210 i JWH-018.

Po jego zakazie do dnia dzisiejszego pojawiły się setki innych syntetycznych kannabinoidów. Określenie „syntetyczne kannabinoidy” jest skrótem od syntetycznych substancji, które działają na receptor CB1 znajdujący się w ludzkim ciele w taki sam sposób jak THC, wywołując tym samym niemal identyczne działanie psychoaktywne. Zasadnicza różnica polega na tym, że substancje te nie są strukturalnie spokrewnione z THC. Dlatego są interesujące jako substytut THC, ponieważ ze względu na zupełnie inną strukturę chemiczną, nie są wykrywalne w teście narkotykowym na konopie indyjskie, który dotyczy tylko THC i jego produktu degradacji THC-COOH.

Inną bardzo ważną różnicą jest to, że syntetyczne kannabinoidy są znacznie silniejsze niż naturalne THC. W przeciwieństwie do THC, które jest tylko częściowym agonistą receptora CB1, syntetyczne kannabinoidy są zawsze pełnowartościowym agonistą z częściowo wielokrotną siłą działania THC. Istnieją kannabinoidy, które mają moc 600 razy większą niż THC. Ze względu na tę ogromną siłę, przedawkowanie syntetycznych kannabinoidów może zakończyć się śmiercią, w przeciwieństwie do THC, gdzie do tej pory nie ma udokumentowanych zgonów.

Syntetyczne kannabinoidy są nie tylko celowo spożywane jako legalna alternatywa dla konopi indyjskich. W ostatnich latach na czarnym rynku pojawia się coraz więcej pąków konopi, które są nafaszerowane syntetycznymi kannabinoidami, aby zwiększyć swoją moc i zmaksymalizować zyski. Często sprzedaje się nawet pąki CBD spryskane syntetycznymi kannabinoidami. Może to stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, którzy spodziewają się zakupu naturalnych konopi. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia substancji czynnej na kwiatostanie lub nieświadomie zbyt dużej jej dawki, może dojść do poważnego zatrucia i sporego uszczerbku na zdrowiu oraz nawet życiu.

Gdyby jednak naturalne konopie były legalne, a przede wszystkim istniały realistyczne limity w transporcie drogowym, rynek syntetycznych kannabinoidów w ogóle by nie istniał, ponieważ nikt nie wpadłby na pomysł ich palenia, jeśli istnieje stosunkowo nietoksyczny produkt naturalny.

Wykrywanie syntetycznych kannabinoidów, na przykład w próbkach mieszanek do palenia, nadal stanowi duże wyzwanie chemiczne. Powodem jest zupełnie inna struktura chemiczna tych kannabinoidów. Wspólnym mianownikiem tych substancji jest tylko to, że są wysokowydajnymi agonistami CB1, ale są zupełnie inne pod względem budowy chemicznej.

Do Dziś Brak Wiarygodnych i Niezawodnych Szybkich Testów

Istnieją szybkie testy, które umożliwiają analizę próbki pod kątem niektórych z najbardziej popularnych kannabinoidów. Te szybkie testy składają się zasadniczo z płynu, który jest mieszany z próbką i wstrząsany. Płyn zmienia kolor w wyniku reakcji chemicznej, w zależności od zawartości kannabinoidu. Z załączonej tabeli kolorów można następnie odczytać, które kannabinoidy wykryto w próbce. Są to przede wszystkim znane od dawna kannabinoidy z serii JWH i AM. Stanowią one jednak tylko niewielką część obecnie dostępnych kannabinoidów, więc taki szybki test nie może z całą pewnością udowodnić obecności lub braku syntetycznych kannabinoidów w próbce.

Podobnie jest w przypadku wykrywania syntetycznych kannabinoidów w moczu za pomocą szybkiego testu. Chociaż syntetyczne kannabinoidy są podobne do produktów degradacji THC, które można wykryć za pomocą testu immunologicznego na pasku testowym, takie szybkie testy są dostępne tylko dla znanych od dawna kannabinoidów. Ze względu na stale rosnącą liczbę nowych kannabinoidów o stale zmieniającej się strukturze molekularnej, nie ma wiarygodnego testu obejmującego wszystkie kannabinoidy.

Test immunologiczny opiera się na reakcji antygen-przeciwciało. W każdej substancji, którą organizm rozkłada, w tym kannabinoidy, tworzy on parę antygenu i przeciwciała, aby przeprowadzić jego rozkład. Taką właśnie parę można wykryć za pomocą paska testowego, na przykład w moczu. Ważne jest, aby pamiętać, że te testy są tylko wstępnym testem i nie mogą być wykorzystane jako dowód w sprawie.

Chromatografia Jako Jedyna Wiarygodna Metoda Analityczna

Jedyną metodą, za pomocą której można wykryć dowolne syntetyczne kannabinoidy, zarówno jakościowo, jak i ilościowo, jest chromatografia laboratoryjna. Aby zrozumieć, jak działa chromatografia, najprawdopodobniej najlepiej będzie przypomnieć sobie eksperyment z czasów szkoły podstawowej, który z pewnością większość z nas przeprowadziła.

Pisakiem maluje się kropkę na kartce bibuły, a następnie wkłada do wody. Jakiś czas później woda wznosząca się w bibule rozkłada ten kolor na poszczególne kolory. Dokładnie taką zasadę stosuje chromatograf. Próbkę należy rozpuścić w odpowiednim rozpuszczalniku, która następnie podlega dyfuzji przez medium. W ten sposób próbka zostaje najpierw rozłożona na wszystkie jej poszczególne składniki. Każdy składnik przechodzi przez medium w różnej odległości i w różny sposób. Czujnik służący jako spektrometr mas odczytuje ten proces, a następnie w odpowiednim oprogramowaniu generuje tzw. chromatogram.

Pozwala to na wykrycie każdej substancji. Większość urządzeń mobilnych, które oferują np. sprawdzanie narkotyków na imprezach, korzysta z takiego mobilnego chromatografu. Dzięki temu w ciągu kilku minut można stwierdzić, który syntetyczny kannabinoid i w jakim stężeniu znajduje się w próbce.

Jak ważny może być drug checking, pokazuje przykład z roku 2020 z Centrum Informacji o Narkotykach w Zurychu. Spośród 91 próbek dostarczonych i zakupionych jako konopie indyjskie, 50 z nich zawierało co najmniej 1 syntetyczny kannabinoid. Fakt, że ponad połowa próbek marihuany z czarnego rynku zawiera potencjalnie niebezpieczne dla życia syntetyczne kannabinoidy, które można wykryć i ocenić pod względem ryzyka, ponownie nasuwa pytanie, dlaczego marihuana nie została jeszcze zalegalizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.