Czy Ecstasy Powoduje Większą Empatię?

Jaki Wpływ Ma MDMA Na Konsumentów?

Aktywny składnik ecstasy MDMA może wzmacniać uczucia bliskości z innymi ludźmi. Ale czy konsumenci stają się bardziej empatyczni, ufni lub chętni do współpracy? Kwestia ta została zbadana w podwójnie ślepej próbie.

MDMA czy placebo? Uczestnicy eksperymentu nie wiedzieli, kiedy otrzymają substancję czynną ecstasy lub preparat niezawierający substancji czynnych. W języku naukowym mówi się wtedy o ślepej próbie. Każda osoba uczestniczył w dwóch sesjach przeprowadzonych w odstępach tygodniowych. Kolejność podawania MDMA lub placebo była przypadkowa. Nawet osoby prowadzące eksperyment nie wiedziały podczas której sesji podawali MDMA. Powinno to zapobiec nieświadomemu sygnalizowaniu uczestnikom, w której sesji otrzymują aktywny narkotyk. Procedura ta nazywana jest podwójnie ślepą próbą.

Po co ten cały wysiłek? Zespół badawczy prowadzący badania Annę Borissovą chciał zbadać, czy MDMA ma wpływ na nasze zachowania społeczne. Obecnie prowadzone są badania nad tym, czy MDMA może wspierać psychoterapię. Wzmacniający wpływ na zaufanie pacjentów do terapeuty może mieć pozytywny wpływ na powodzenie leczenia.

Poza zaufaniem Borissova i jej zespół zbadali, czy MDMA wzmacnia również postawy współpracy i empatię. To ostatnie odnosi się do empatii wobec innych ludzi. Zespół podsumował trzy aspekty zaufania, współpracy i empatii pod pojęciem „zachowania prospołeczne”.

Jak Mierzyć Zachowania Prospołeczne?

Zdolność empatii mierzono poprzez ocenę intensywności uczuć, które probanci odczuwali po przeczytaniu opowiadania. Było sześć różnych historii, które miały na celu stworzenie wesołego, smutnego lub zdenerwowanego nastroju. Na przykład smutna historia opowiadała o rodzinie, która uległa wypadkowi samochodowemu i zginęło w niej dziecko.

Zachowania zbadano kooperacyjne za pomocą testów opartych na teorii gier. Teoria zakłada, że ludzie dążą do maksymalizacji zysków. W teście przyznano uczestnikom pewną sumę pieniędzy. Powiedziano im, że mogą przekazać część innemu badanemu. Ile to będzie pieniędzy, to ich decyzja. Resztę pieniędzy mogą zatrzymać. Gdyby MDMA miało działać prospołecznie, chęć zysku uczestników musiałaby się zmniejszyć w porównaniu z sesją placebo. Pod wpływem MDMA można by oczekiwać, że osoba ta przekaże więcej pieniędzy innej osobie.

Zaufanie do innych ludzi zostało również przetestowane z kwotami pieniędzy. Uczestnikom powiedziano, że mogą zainwestować do 500 funtów brytyjskich w 20 różnych firmach. Pokazano im jednak tylko jedno zdjęcie właściciela lub właścicielki firmy. Mogli zdecydować, komu powierzyć i ile pieniędzy. Jeśli ich inwestycja była opłacalna, mogli zatrzymali część tej kwoty, czyli otrzymali ją w gotówce, tak jak w opisanej wcześniej grze. Gdyby MDMA miało zwiększyć zaufanie do innych ludzi, musieliby zainwestować więcej pieniędzy niż podczas sesji placebo.

Jakie Otrzymano Wyniki?

Wbrew założeniom zespołu badawczego, MDMA nie miało żadnego efektu w żadnym z testów. Uczestnicy zgłaszali typowe efekty, takie jak euforia i uczucie bliskości z innymi ludźmi. Ale: ani uczestnicy nie stali się bardziej ufni, ani bardziej współpracujący, ani bardziej empatyczni w porównaniu z sesją placebo.

Borissova i jej zespół doszli do wniosku, że MDMA nie ma ogólnego wpływu na zachowania prospołeczne. Można jednak przypuszczać, że MDMA działa inaczej w środowisku naturalnym konsumentów niż w warunkach laboratoryjnych. Istnieją dowody pochodzące z innych badań, które podkreślają znaczenie settingu, czyli miejsca i okoliczności zażywania narkotyków. Należy o tym pamiętać również w przypadku psychoterapii, gdy w tym celu należy stosować leki takie jak MDMA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.