Izolacja i Analiza CBD w Produktach Konopnych

Jedno z badań przeprowadziło izolację i analizę CBD w produktach konopnych.

Przegląd

Marihuana staje się coraz bardziej popularna, a produkty zawierające kannabinoidy są obecnie bardzo na topie. Ze względu na wysoką bioróżnorodność tego naturalnego produktu kannabinoidy zawarte w roślinie konopi indyjskich występują w różnych stężeniach, przez co konieczne jest zastosowanie obiektywnych metod pomiaru.

Poprzednie badania wykazały, że CBD może być stosowane w wielu różnych chorobach. CBD może również pomóc w regeneracji podczas uprawiania sportu. Należą do nich choroby lękowe, artretyzm i przewlekły ból.

Ze względu na surowe ograniczenia zawartości niektórych kannabinoidów prawodawca jest zmuszony do sprawdzenia tych wartości granicznych. Do tego potrzebne są niezależne metody pomiaru, które działają zgodnie z obiektywnymi standardami. CBD różnych produktów konopnych zostało wyekstrahowane i analizowane za pomocą fal świetlnych ultrafioletowych (UV) i podczerwonych (IR).

Wykorzystuje się do tego spektroskopię, która może określić substancję na podstawie interakcji z falami świetlnymi. Każda substancja odbija i pochłania światło na różne sposoby. Szybkość absorpcji różnych fal świetlnych pozwala więc na wyciągnięcie wniosków na temat substancji. W ten sposób można obiektywnie określić, gdzie i w jakim stężeniu występuje dana substancja.

Powody i Sposoby Przeprowadzenia Badań

Produkty z konopi indyjskich, takie jak olej i kwiaty CBD, muszą spełniać limity 0,2% THC. Musi to być możliwe do kontrolowania przez niezależne organizacje zgodnie ze standardami naukowymi. Spektroskopia IR/UV jest fizyczną metodą analizy substancji.

Substancję rozpuszcza się w rozpuszczalniku, a następnie napromieniowuje światłem IR/UV. W zależności od tego, w jaki sposób substancja pochłania lub odbija światło, otrzymujemy indywidualny wynik. Wynik spektroskopii jest następnie porównywany z wzorcem i można zidentyfikować substancję oraz jej stężenie.

Ilość 3,5g kwiatów CBD (URB finest: CBD Caviar Moonrocks) została dodana do 200ml 90:10 etanol/dejonizowanego roztworu wodnego. Roztwór kilkakrotnie wstrząsano i zamrażano na 48 godzin. Zostało to zrobione w celu rozpuszczenia do roztworu kannabinoidów, terpenów i innych substancji chemicznych zawartych w roślinie. Roztwór został przefiltrowany próżniowo w celu usunięcia dużych części roślin (łodygi, nasiona, kwiaty).

Przygotowana do chromatografii szklanka o pojemności 50 ml zawierała żel krzemionkowy, który został dodany do etanolu. Delikatnie dodano 25 ml roztworu do chromatografu i stopniowo oddzielano roztwór. Pierwsza ilość to 10 ml etanolu, który nie był już potrzebny. W drugiej i trzeciej separacji zawarte było już tylko wymagane CBD.

Polarne cząsteczki, takie jak THC, połączyły się z żelem krzemionkowym, a mniej polarne cząsteczki, takie jak CBD, pozostały niezwiązane w roztworze. Pozostały etanol został wyparowany przez podgrzanie. Kiedy cały etanol został odparowany, poszczególne próbki zostały poddane analizie za pomocą spektroskopii IR/UV.

Podsumowanie

Po przygotowaniu ekstraktu z materiału roślinnego z etanolem, pomyślnie oddzielono od siebie i przeniesiono do chromatografu poszczególne jego części. Po usunięciu pozostałego roztworu pozostały tylko CBD, inne kannabinoidy, terpeny i chemikalia roślinne.

Próbki poddano napromieniowaniu falami świetlnymi IR/UV w spektrometrze i porównano z próbkami porównawczymi. Wyniki zostały przeanalizowane i oznaczone ilościowo w celu określenia stężenia.

Wyniki

Tabela pokazuje, jaka część poszczególnych długości fal światła została wchłonięta przez poszczególny kannabinoid (1=100%)

CBD zostało wyekstrahowane z suszu CBD z etanolem i umieszczony w chromatografie. Próbki były następnie analizowane za pomocą spektroskopii IR/UV. Wyniki zostały wyświetlone i porównane z podanymi standardami (CBD i Delta-9 THC).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.