Przełomowe Infekcje Covid-19 u Osób Uzależnionych od Narkotyków

Narkomani Mają Większe Ryzyko Przełomowej Infekcji po Szczepionce na Koronawirusa

Szczepienia skutecznie chronią przed infekcją koronawirusem, ale nie wszyscy ludzie są tak samo dobrze chronieni. Jak wynika z amerykańskich badań, narkomani są bardziej narażeni na przejście przełomowej infekcji po szczepionce.

Przełomowe infekcje (ang. reakthrough infection) to choroby, które występują u zaszczepionych przeciwko tym chorobom osób, ponieważ dana szczepionka nie wykazuje dostatecznej ochrony przed infekcją.

Szczepienie przeciwko koronawirusowi może znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę chorobę. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane przełomowe infekcje. Są to zakażenia z objawami choroby pomimo szczepienia.

Wiadomo, że w niektórych grupach ryzyka występuje mniejsza ochrona poszczepienna. Dotyczy to osób z osłabionym układem odpornościowym, na przykład dlatego, że otrzymują oni leki po przeszczepie narządów lub są poddawane chemioterapii z powodu raka. W obu tych przypadkach leki przytłumiają system immunologiczny.

Zażywanie narkotyków może również wpływać na układ odpornościowy. Badania sugerują, że w przypadku koronawirusa osoby uzależnione od substancji narkotycznych znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka. Amerykański zespół badawczy sprawdził, czy osoby uzależnione od narkotyków są również bardziej narażone na ryzyko przełomowych infekcji niż osoby nieuzależnione.

Zespół badawczy przeanalizował anonimowe dane pacjentów około 580.000 zaszczepionych osób, które miały kontakt z systemem opieki zdrowotnej w okresie od grudnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku i przed szczepieniem nie zachorowały jeszcze na Covid 19. U około 30.000 z nich zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu, marihuany, kokainy, opioidów lub tytoniu.

Więcej Przełomowych Infekcji i Hospitalizacji Wśród Osób Uzależnionych od Narkotyków

Porównanie osób uzależnionych z osobami nieuzależnionymi wykazało, że przełomowe infekcje występują znacznie częściej u osób uzależnionych od narkotyków. Na przykład odsetek osób z przełomową infekcją wahał się od 6,8% w przypadku uzależnienia od tytoniu do 7,8% w przypadku uzależnienia od marihuany. W grupie porównawczej zaszczepionych osób bez uzależnienia od narkotyków odsetek osób z przełomowymi infekcjami wynosił jednak tylko 3,6 procent.

Ryzyko wystąpienia ciężkich przebiegów koronawirusa było również wyższe u osób uzależnionych od narkotyków. Spośród narkomanów, u których doszło do przełomowej infekcji, 22,5 procent musiało być leczonych w szpitalu. Dotyczyło to tylko 1,6 procent narkomanów bez przełomowej infekcji. W grupie porównawczej osób zaszczepionych bez uzależnienia od narkotyków i z przełomową infekcją 17,5 procent było hospitalizowanych, w porównaniu do 0,5 procent bez przełomowej infekcji.

Zespół badawczy nie potrafił powiedzieć, czy narkomani musieli być częściej leczeni na COVID-19 czy na inne choroby. Jednak ze względu na wyraźną różnicę między leczeniem szpitalnym z przełomową infekcją i bez niej, należy przyjąć, że infekcja koronawirusem przyczyniła się do tego w znacznym stopniu.

Istniejące Wcześniej Schorzenia w Decydujący Sposób Przyczyniają Się Do Zwiększenia Ryzyka

Analizy podkreśliły również znaczenie wcześniej istniejących warunków. Osoby uzależnione od narkotyków częściej cierpiały na istniejące wcześniej schorzenia, takie jak wysokie ciśnienie krwi, przewlekłe choroby płuc, uszkodzenia nerek lub wątroby. Jeśli w obliczeniach uwzględniono wszystkie istniejące wcześniej schorzenia, nie dało się wykryć prawie żadnych różnic między osobami uzależnionymi i nieuzależnionymi. Jedynie w przypadku osób uzależnionych od marihuany utrzymywało się zwiększone ryzyko przełomowej infekcji po szczepionce.

Zespół badawczy podkreśla, że ryzyko zachorowania na COVID-19 jest generalnie dość niskie, nawet wśród zaszczepionych osób uzależnionych od narkotyków. Szczepienie jest skuteczną ochroną. W grupie osób uzależnionych od narkotyków występuje jednak większe ryzyko wystąpienia przełomowej infekcji i ciężkich przebiegów w porównaniu z osobami nieuzależnionymi.

Okoliczność ta może być również związana z coraz większym rozprzestrzenianiem się bardziej zakaźnych wariantów wirusa, takich jak wariant delta, oraz z malejącą z czasem ochroną szczepionkową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.