Ciężkie Uszkodzenia Nerwów Przez Zażywanie Gazu Rozweselającego

Gaz rozweselający, jak sama nazwa wskazuje, brzmi jak dobra zabawa. Jednak częste zażywanie podtlenku azotu może spowodować poważne uszkodzenie nerwów. W najnowszym badaniu opisano dwanaście przypadków.

Podtlenek azotu w medycynie został po raz pierwszy zastosowany do znieczulenia w połowie XIX wieku. Dentysta H. Wells mógł w ten sposób pozbawić swoich pacjentów strachu przed usunięciem zęba. Do dziś znany pod nazwą chemiczną podtlenek azotu jest stosowany zarówno w medycynie, jak i w celach technicznych, na przykład jako gaz pędny w dozowniku bitej śmietany.

Gaz rozweselający ma nie tylko działanie przeciwbólowe i znieczulające. Kilka sekund po wdychaniu podtlenku azotu, ciało ogarnia uczucie ciepła i szczęścia, ale trwają one tylko kilka minut. Jak pokazuje ostatnie badanie z opisami przypadków, oprócz ryzyka nagłej utraty przytomności, częste jego spożywanie może uszkodzić nerwy.

Gaz Rozweselający Podczas Lockdownu

Francuski zespół medyczny opisał dwanaście przypadków. Sześciu mężczyzn i sześć kobiet, w wieku od 19 do 28 lat, było leczonych w szpitalu na północy Paryża między sierpniem 2020 a kwietniem 2021 roku. Wszyscy poszkodowani mieli problemy neurologiczne, które przypisano zażyciu podtlenku azotu. Zespół medyczny podejrzewa, że spowodowany pandemią koronawirusa lockdown przyczynił się do tego, że więcej osób sięgnęło po łatwo dostępny lek.

Przeciętnie pacjenci używali podtlenku azotu regularnie od około roku. U wszystkich doszło do uszkodzenia, w niektórych przypadkach nawet poważnego, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Te ostatnie to nerwy znajdujące się poza ośrodkowym układem nerwowym.

Ciężkie Zaburzenia Chodzenia

U danych osób uszkodzenie nerwu prowadziło czasami do znacznych zaburzeń chodzenia. Pięć z nich miało tak poważne ograniczenia, że nie mogli poruszać się bez pomocy. U jednej osoby wystąpiły zaburzenia widzenia, a u dwóch osób pojawiły się objawy psychotyczne.

Gaz rozweselający zmienia strukturę chemiczną witaminy B12 w taki sposób, że nie jest ona już dostępna dla organizmu. Między innymi to może prowadzić do degradacji osłonki mielinowej. Osłonka mielinowa jest rodzajem izolacji wokół włókien nerwowych. Bez osłonki mielinowej nie jest możliwe przekazywanie bodźców we włóknach nerwowych.

Aby Leczyć Uszkodzenia Neurologiczne, Pacjentom Podawano Witaminę B12

Wszyscy pacjenci po leczeniu wydają się wracać do zdrowia. Jednak osiem osób, które przyszły na badanie kontrolne kilka tygodni później, nadal cierpiało na zaburzenia czucia i ruchu.

Dlatego zespół medyczny ostrzega przed nadużywaniem podtlenku azotu w celu odurzania się. Konsumenci zazwyczaj wdychają gaz z balonów, które wcześniej zostały wypełnione podtlenkiem azotu z dozownika bitej śmietany. We wcześniejszych badaniach odnotowano również uszkodzenia nerwów, ale także upadki spowodowane nagłą utratą przytomności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © haszysz.info - Blog Haszysz to newsy i informacje o marihuanie.